Služby pro Albrechticko, Osoblažsko, Jindřichovsko

Kličové aktivity

V rámci projektu plánujeme realizaci čtyř klíčových aktivit.
KA 1: Zahájení realizace projektu,
KA 2: Programy sekundární a terciární prevence,
KA 3: Zavedení služby mediace,
KA 4: Vyhodnocení výsledků a šíření výstupů projektu.

Copyright © 2015 - 2024, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými