Elektromobily pro KRYSTAL HELP

logo

Název projektu: Nákup 2 elkektromobilů pro sociální služby Krystal Help

Projekt: NÁKUP 2 ELKEKTROMOBILŮ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY KRYSTAL HELP
byl spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

 Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017294

 Doba trvání projektu: 1. 04. 2022 - 31. 12. 2023 (21 měsíců)

 Realizátor projektu: KRYSTAL HELP, z. ú.

 Projekt nemá partnera

 

Copyright © 2015 - 2024, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými