Cílová skupina

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Cílovou skupinou projektu jsou osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách, žijící především v sociálně vyloučených lokalitách v Krnově. Dále to jsou osoby ohrožené závislostním chováním jako jejich partneři, rodinní příslušníci či blízcí.

Projektem podpoříme min 120 osob CS.

Copyright © 2015 - 2019, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými