Služby pro Bruntálsko

 

Název projektu: Služby pro Bruntálsko

 Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010574,

 Doba trvání projektu: 1. 11. 2019 - 31. 10. 2022 (36 měsíců)

 Realizátor projektu: KRYSTAL HELP, z. ú.

 Projekt nemá partnera

Copyright © 2015 - 2024, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými