Klíčové aktivity

KA 1: Zahájení realizace projektu,

KA 2: Programy sekundární a terciární prevence,

KA 3: Zavedení služby mediace,

KA 4: Vyhodnocení výsledků a šíření výstupů projektu.

Copyright © 2015 - 2019, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými