Služby pro Albrechticko, Osoblažsko, Jindřichovsko

Anotace

Hlavním smyslem projektu je pomoc min 60 osobám ohroženým závislostmi nebo závislým na
návykových látkách a jejím blízkým, žijících převážně v SVL na území Albrechticka, Jindřichovska a
Osoblažska. Projekt pomůže při komplexním řešení problematiky SVL a při řešení problémů CS ovlivněné
užíváním návykových látek a nelátkových závislostí pomocí programů sekundární a terciární prevence
závislostí, které pomohou těmto osobám porozumět a ovlivnit závislostní chování a snížit rizika s ním
spojená.

Copyright © 2015 - 2024, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými