Rozšíření služeb Krystal Help

 

   

 

 Název projektu: Rozšíření služeb Krystal Help

 Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003754

 Doba trvání projektu: 1. 4. 2017 - 31. 3. 2020 (36 měsíců)

 Realizátor projektu: KRYSTAL HELP, z. ú.

 Projekt nemá partnera

Copyright © 2015 - 2024, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými