Anotace projektu

Hlavním smyslem projektu je pomoc min 120 osobám ohroženým závislostmi nebo závislým na návykových látkách a jejím blízkým, žijících převážně v sociálně vyloučených lokalitách na území města Krnova. Projekt pomůže při komplexním řešení problematiky SVL a při řešení problémů CS ovlivněné užíváním návykových látek a nelátkových závislostí pomocí programů sekundární a terciární prevence závislostí, které pomohou těmto osobám porozumět a ovlivnit závislostní chování a snížit rizika s ním spojená.

Copyright © 2015 - 2019, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými