Práva klientů

a) klient má právo na rovný přístup k jednotlivým službám

Vzájemné postavení pracovník – klient není postaveno na nadřazenosti a podřazenosti. Jedná se o rovný vztah založený na budování důvěry, je respektována klientova volba na způsob života. Pokud spadá do cílové skupiny neměl by být klient z žádných důvodů diskriminován.

b) klient má právo na anonymitu

Základem je tzv. nízkoprahový přístup k jednotlivým službám. Tento princip umožňuje vstup klientů do služeb bez předchozího doporučení, bez nutnosti se představit či sdělovat jiná osobní či intimní data, i bez povinnosti mluvit o svém problému. Klient, jehož žádost o poskytnutí služby přesahuje možnosti zařízení a tato služba vyžaduje kontakt s jinými organizacemi či institucemi, je pracovníkem vždy upozorněn na možnost ztráty své anonymity a možnost vzniku stigmatizace, pokud takový kontakt bude uskutečněn.

c) klient má právo se svobodně rozhodnout k využívání či nevyužívání služeb.

Klient není z povahy služby považován za pacienta. Nabízené služby jsou klientovi sice aktivně nabízeny, jsou však realizovány pouze na základě jeho následné zakázky.

 

Copyright © 2015 - 2023, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými