Poskytované služby

 •  vyhledávání a oslovování cílové skupiny
 • výměna injekčního materiálu, poskytování dalšího zdravotního materiálu (desinfekce, voda, vatové tampónky, kondomy, apod.)
 • distribuce kapslí na orální užívání drog
 • sběr pohozeného injekčního materiálu
 • zprostředkování testování na infekční onemocnění (HIV, hepatitidy B a C)
 • pomoc v krizi - okamžitá sociální intervence u osob, které se ocitly v akutní krizi
 • sociální poradenství - poskytování relevantních informací o způsobech a možnostech řešení obtížné sociální situace, zprostředkování kontaktů na další instituce, které mohou nabídnout odbornou pomoc
 • individuální poradenství
 • individuální případová práce
 • analýza a mapování terénu - (životní styl, trávení volného času, riziková chování, potřeby a možné preventivní akce, které by oslovily cílovou skupinu)
 • informační servis
 • odkazování na síť existujících služeb,
 • situační intervence - zaměření se na jedince, kteří se dostali do krizové situace a jsou z hlediska vzniku sociálně-patologického chování rizikoví, případně se již dostali do konfliktu s normami společnosti
 • práce s blízkými osobami
 • asistenční služba - doprovod uživatelů na úřady, sociálně-právní pomoc, pomoc s úředními listinami, korespondencí, pomoc při rozhodování se o dalším vzdělání, pomoc při hledání zaměstnání a bydlení
 • volnočasové aktivity - sportovní, hudební a výtvarné aktivity, hry, turnaje, výlety, víkendové akce atd.

Copyright © 2015 - 2023, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými