Cílová skupina

  • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
  • intravenózní uživatelé drog
  • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
  • osoby bez přístřeší
  • mládež ohrožená společensky nežádoucími jevy (nad 15 let)
  • experimentátoři, mladí uživatelé v počátečních stádiích drogových experimentů
  • tzv. děti ulice, které nacházejí přechodný azyl v drogových bytech a squatech
  • pravidelní uživatelé drog, jejichž zdravotní a sociální situace ještě není debaklová a jsou motivováni ke kontaktu s pomáhající institucí - pravidelným užíváním se myslí minimálně víkendové užívání
  • rodinní příslušníci, osoby blízké

Copyright © 2015 - 2024, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými