Poskytované služby KC

Všechny služby jsou poskytovány ambulantní formou a pro klienty KC jsou bezplatné.

Výčet základních poskytovaných služeb

 • Harm reduction - výměna injekčního materiálu
 • zdravotní servis (základní ošetření, zprostředkování kontaktů na další návazná zařízení, testy na VHC, HIV, těhotenské testy)
 • hygienický servis (sprcha, praní prádla)
 • potravinový servis
 • právní a sociální servis (poradenství, zprostředkování kontaktu, pomoc při jednání s úřady)
 • krizová intervence
 • individuální poradenství
 • zprostředkování detoxifikace a léčby a následná podpora klientů po léčbě

Zásady poskytovaných služeb

 • služeb K-centra využívá uživatel dobrovolně a bezplatně
 • služby jsou poskytovány pokud možno bez zbytečného odkladu, který by mohl zhoršit aktuální stav klienta
 • služby jsou nabízeny v souladu s filozofií harm reduction
 • abstinence není podmínkou pro využití služby
 • služby jsou poskytovány nízkoprahově, bez předchozího doporučení
 • pracovníci K-centra přistupují k uživateli bez předsudků, s respektem k jeho stavu, přáním a potřebám
 • služba zachovává co největší možnou míru anonymity klienta
 • uživateli služby je ponechán čas, není na něj naléháno k urychlenému využití služby, k jeho potřebám je přistupováno strukturovaně dle stupnice potřeb
Poskytované služby dle oblastí:

         Sociální servis 

 • prvotní kontakt
 • informace klientovi
 • sociální asistence  
 • kontaktní místnost - možnost trávení volného času v kontaktní místnosti v souladu s vnitřními pravidly organizace
 • potravinový servis – poskytnutí kávy, čaje, popř. polévky  

  Zdravotní servis 

 • hygienický servis
 • praní prádla
 • základní zdravotnické zázemí nebo zajištění kontaktu pro klienty s akceptovatelnými lékaři
 • informace o chorobách a poraněních, o jejich prevenci, příznacích, rizicích a léčbě, o institucích poskytujících zdravotnickou péči, o systému zdravotní péče v ČR, o zdravotním stavu klienta 
 • výměnný program 
 • zajištění léčby 

  Poradenský servis

 • krizová intervence 
 • právní poradenství
 • poradenství pro rodinné příslušníky 
 • telefonní servis - telefonní poradenství klientům, rodičům, školám, státním úřadům 
 • zprostředkování kontaktu na jiné instituce 
 • besedy v KC zaměřené na drogovou problematiku a činnost KC 

  Vlastní výzkum 

 • vlastní průzkum v oblasti užívání drog

Copyright © 2015 - 2024, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými