Naše cíle

Obecné cíle

 • Podávat informace o užívání návykových látek a o nelátkových závislostech, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu.
 • Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti s návykovým chováním.
 • Eliminovat prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím.
 • Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby.
 • Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života.
 • Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci v budoucnu řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace                předcházel.
 • Zprostředkování kontaktu a spolupráce s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj.
 • Zlepšení kvality života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociální-spirituální, které by umožňovalo plnohodnotné a uspokojivé prožívání života klientů a jejich zapojení do společnosti.

Strategické a rozvojové cíle

 • Služby AA jsou dostatečně známé definované cílové skupině, které může být služba poskytována i široké odborné a laické veřejnosti.
 • AA je začleněna do sítě odborných služeb v místě působnosti a je respektovanou službou.
 • Zajištění plynulého a dostatečného financování.
 • Úspěšné absolvování inspekcí, certifikací a dalších norem či standardů.
 • Stabilizovat a rozšiřovat poskytované služby a pružně reagovat na potřeby cílové skupiny.
 • Rozvíjet odbornost a dovednosti pracovníků AA.

Copyright © 2015 - 2023, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými