Cílová skupina

AA poskytuje služby lidem z okresu Bruntál, kteří mají projevy návykového chování a jejich blízkým, kteří se v této souvislosti ocitli v tíživé životní situaci (psychické, zdravotní, sociální, finanční, …). Jiná místní příslušnost zájemce o poskytování služeb však není důvodem k odmítnutí tuto službu poskytovat.
Do cílové skupiny spadají lidé s projevy návykového chování s rozdílnou motivací ke změně dosavadního životního stylu a motivací k léčbě či s různými fázemi, typy závislosti.
 
Služby poskytujeme mužům i ženám bez ohledu na jejich věk, původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti

 Primární cílová skupina:

  • uživatelé nealkoholových návykových látek,
  • osoby ohrožené hazardním hráčstvím, hazardní hráči/hráčky,
  • rodiče, přátelé a příbuzní osob ohrožených návykovým chováním a hazardním chováním.

           Podrobnější popis primární cílové skupiny:

  • intravenózní uživatelé drog, uživatelé, kteří si aplikují drogu přes nosní sliznici, tzv. „sniffeři“, uživatelé psychofarmak, uživatelé konopných drog,…,
  • hazardní hráči/ hráčky- hraní automatů, rulety, pokeru, hazard na internetu, sázkařství,…,
  • problémoví, pravidelní, příležitostní uživatelé návykových látek nebo experimentátoři,
  • uživatelé motivováni i nemotivováni k abstinenci, abstinující absolventi ambulantního či ústavního léčení,
  • rodiče, manželé, partneři, sourozenci, blízcí příbuzní nebo přátelé uživatelů návykových látek či hazardních hráčů/hráček.

 Sekundární cílová skupina:

  • obecná populace – studenti, široká veřejnost,….

Copyright © 2015 - 2024, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými