Výčet nabízených služeb

Všechny služby jsou poskytovány ambulantní formou a pro klienty Adiktologické ambulance jsou bezplatné.
 • Vstupní zhodnocení stavu klienta 
 • Závěrečné zhodnocení stavu klienta 
 • Individuální poradenství 
 • Individuální psychoterapie 
 • Pomoc v krizi face to face 
 • Pomoc v krizi po telefonu či internetu 
 • Informační servis 
 • Individuální poradenství telefonické, internetové 
 • Práce v kontextu rodinného systému 
 • Práce s rodinou 
 • Sociální práce (zahrnuje oblast sociálně-právní, trestně-právní, dluhovou a finanční)

 Intervence v krizi v praxi tvoří nejčastěji následující aktivity:

 • poskytnutí emocionální podpory,
 • usnadnění komunikace,
 • podpora ventilace emocí,
 • identifikace nejdůležitějšího problému, který je nutno řešit,
 • mobilizace zdrojů pomoci,
 • vytvoření plánu pomoci,

Principy poradenství:

 • anonymita
 • dobrovolnost
 • odbornost
 • nezávislost
 • nestrannost
 • bezpečnost
 • komplexnost
 • dodržování práv klienta
 • respektování individuálních potřeb klienta
 • respektování přání a volby klienta
 • zachování důstojnosti
 • zachování mlčenlivosti
 • bezplatnost

 

 

 

Copyright © 2015 - 2024, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými